Geoportal
FeedbackAboutHelpLogin
Launch Map Viewer
HomeSearch Browse
Details

.

Digitālais reljefa modelis ar soli starp punktiem 20 metri


Metadata
File Identifier: 246fd9d4-95da-42d4-b7e4-ee9f17f07f3f
Metadata Language: Latvian
: MD_CharacterSetCode_utf8
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Individual Name: Arvids Ozols
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Metadata Date: 2013-07-31
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Digitālais reljefa modelis ir punktu kopums, kur bez plaknes koordinātām (X,Y) ir zināms arī to augstums virs jūras līmeņa (Z). Modelis ir iegūts ar speciāliem stereo instrumentiem, izmantojot aerofotoainas.Daļa no datiem ir iegūta, veicot lāzerskenēšanu. Punkti pārklāj teritoriju regulāra tīkla veidā. Digitālais reljefa modelis ir pieejams ASCII formātā, teksta faila veidā un ESRI GRID formātā, kā arī daļai Latvijas teritorijas ? vizualizēts horizontāļu veidā DGN formātā (iespējams sagatavot arī SHP un DWG formātā).
Language: Latvian
Citation:
Title: Digitālais reljefa modelis ar soli starp punktiem 20 metri
Date:
Date: 2009-03-05
Date Type: Publication Date
Date:
Date: 2010-12-01
Date Type: Revision Date
Date:
Date: 2008-10-08
Date Type: Creation Date
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Owner
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Author
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Processor
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: pakalpojumi@lgia.gov.lv
Equivalent Scale: 1: 10000
Topic Category: Elevation and Derived Products
Keyword Collection:
Keyword: Elevation
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 20.9639
East Bounding Longitude: 28.256344
North Bounding Latitude: 58.101585
South Bounding Latitude: 55.676332
Constraints: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=1&txt_id=5
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitation
Legal Constraints:
Other Constraints: (e) intellectual property rights;
Distribution
Distribution Format:
Format Name: unknown
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=5&txt_id=54
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Title: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Date:
Date: 2009-10-20
Date Type: Publication Date
Lineage: Ir pieejams regulāra tīkla veida digitālais reljefa modelis par visu Latvijas teritoriju ar soli starp punktiem 20 m.Datiem ir 3 dimensiju koordinātas (x, y, z) un tie piejami ASCII teksta un ESRI GRID vektordatu formātos.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B246fd9d4-95da-42d4-b7e4-ee9f17f07f3f%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.