Geoportal
FeedbackAboutHelpLogin
Launch Map Viewer
HomeSearch Browse
Details

.

Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums


Metadata
File Identifier: e8d7f695-2dca-4c94-aef5-be0e93ab3ed6
Metadata Language: Latvian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Individual Name: Arvids Ozols
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Metadata Date: 2010-11-11
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Topogrāfiskā karte mērogā 1:50000.v2 ir telpisko vektoru datu kopa. Vektora dati pieejami ESRI coverage, ERSI ģeodatubāzes *.mdb vai *.shp formātā. Topogrāfiskās kartes M1:50000 rastra dati pieejami *.tiff un *.jpg formātā ar vai bez piesaistes LKS-92 koordinātu sistēmai. Koordinātu sistēma LKS - 92 TM, Baltijas 1977. gada normālā augstumu sistēmā, mērvienība - metri
Language: Latvian
Citation:
Title: Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums
Date:
Date: 2010-12-01
Date Type: Creation Date
Date:
Date: 2010-12-01
Date Type: Publication Date
Date:
Date: 2010-12-01
Date Type: Revision Date
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Owner
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Author
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Processor
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: pakalpojumi@lgia.gov.lv
Equivalent Scale: 1:50000
Topic Category: Administrative and Political Boundaries
Keyword Collection:
Keyword: Administrative units
Keyword: Elevation
Keyword: Geographical names
Keyword: Hydrography
Keyword: Land cover
Keyword: Protected sites
Keyword: Transport networks
Keyword: Utility and governmental services
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 20.955336
East Bounding Longitude: 28.255287
North Bounding Latitude: 58.101835
South Bounding Latitude: 55.680208
Constraints: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=1&txt_id=5
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;
Distribution
Distribution Format:
Format Name:
Format Version:
Transfer Options:
URL: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_15_29&txt_id=38
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Title: Topogrāfiskās kartes M1:50000 pamatprasības
Date:
Date: 2008-02-29
Date Type: Publication Date
Lineage: Topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 2. izdevums ir veidots, dešifrējot 2003. - 2005. gada, atsevišķām teritorijām 2007. - 2008. gada aerofotografēšanas materiālus. lauka apsekošana veikta laika posmā no 2005. gada līdz 2010. gadam.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6DCE44BC-93C4-4BD3-9F92-4DB46D3299F0%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.