Geoportal
FeedbackAboutHelpLogin
Launch Map Viewer
HomeSearch Browse
Details

.

Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250000


Metadata
File Identifier: 3c41e4e5
Metadata Language: Latvian
: MD_CharacterSetCode_utf8
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Individual Name: Arvids Ozols
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Metadata Date: 2011-05-05
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Pārskata karte M1:250 000 pieejama LKS-92 koordinātu sistēmā ESRI geodatubāzes (.*mdb) un *.shp formātos, kā arī tiražētā veidā. Publicēts WMS serviss. WMS serviss darbojas mērogos no 1:100000 līdz 1:499999.
Language: Latvian
Citation:
Title: Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250000
Date:
Date: 2010-02-19
Date Type: Publication Date
Date:
Date: 2011-05-05
Date Type: Creation Date
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Equivalent Scale: 1: 250000
Topic Category: Transportation Networks
Keyword Collection:
Keyword: Geographical names
Keyword: Transport networks
Keyword: Habitats and biotopes
Keyword: Latvija
Keyword: Rīga
Keyword: Daugava
Keyword: Gauja
Keyword: Liepāja
Keyword: Jūrmala
Keyword: Jelgava
Keyword: Daugavpils
Keyword: Ventspils
Keyword: Rēzekne
Keyword: Jēkabpils
Keyword: Venta
Keyword: Lielupe
Associated Thesaurus: Valsts toponīmikas datu bāze
Keyword: view service (view)
Associated Thesaurus: INSPIRE Glossary, version 2.3
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 20.97
East Bounding Longitude: 28.24
North Bounding Latitude: 58.09
South Bounding Latitude: 55.67
Constraints: No conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights
Distribution
Distribution Format:
Format Name:
Format Version:
Transfer Options:
URL: http://kartes.lgia.gov.lv/arcgis/services/wms/wms_lv_250/mapserver/wmsserver?
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Title: http://www.eurogeographics.org/content/euroregionalmap-0
Date:
Date: 2008-08-20
Date Type: Publication Date
Lineage: LR Pārskata karte mērogā 1:250 000 sagatavota, zmantojot jaunākos mēroga 1:250000 datus (Euro Regional map datu bāzi un Kopējo Operāciju kartes 1. izdevuma dati) par Latvijas teritoriju un pierobežu.Tiražētās kartes aizrāmja daļā ir pieejama plaša informācija par valsts robežas garumu, iedzīvotāju skaitu pilsētās un ciemos, augstākajiem kalniem un dziļākajiem ezeriem. Papīrkarte sastāv no 3 lapām. WMS publicēts ar ArcGIS Server v.9.3.1.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B951911DD-D07B-4C9C-9001-D6EC83D09C31%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.