Geoportal
FeedbackAboutHelpLogin
Launch Map Viewer
HomeSearch Browse
Details

.

Topogrāfiskā karte mērogā 1:10000


Metadata
File Identifier: 1f7311f8-1d90-49e9-9a40-5a1bee3fdc67
Metadata Language: Latvian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Individual Name: Arvids Ozols
Organisation Name: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Metadata Date: 2010-10-29
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Topogrāfiskā karte mērogā 1:10000 ir telpisko vektoru datu kopa. Pieejamie formāti MicroStation (*.DGN) un ESRI ArcGIS (*SHP, ģeodatu bāze). Koordinātu sistēma LKS-92 TM, Baltijas 1977.g.normālā augstumu sistēmā, mērvienība - metri.
Language: Latvian
Language: English
Citation:
Title: Topogrāfiskā karte mērogā 1:10000
Date:
Date: 2005-01-01
Date Type: Creation Date
Date:
Date: 2009-10-15
Date Type: Revision Date
Date:
Date: 2009-10-15
Date Type: Publication Date
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra"
Role: Owner
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Organisation Name: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra"
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: pakalpojumi@lgia.gov.lv
Organisation Name: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra"
Role: Processor
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Organisation Name: Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra"
Role: Author
Contact Info:
E-Mail Address: info@lgia.gov.lv
Equivalent Scale: 1:10000
Topic Category: Biology and Ecology
Keyword Collection:
Keyword: Buildings
Keyword: Geographical names
Keyword: Hydrography
Keyword: Land cover
Keyword: Transport networks
Keyword: Utility and governmental services
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 20.834943
East Bounding Longitude: 28.529256
North Bounding Latitude: 58.106203
South Bounding Latitude: 55.637452
Constraints: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=1&txt_id=5
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: (e) intellectual property rights;
Distribution
Distribution Format:
Format Name:
Format Version:
Transfer Options:
URL: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_15_31
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Title: Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 informācijas sagatavošanas un aktualizācijas tehniskie noteikumi.
Date:
Date: 2008-05-09
Date Type: Publication Date
Lineage: Digitālā topogrāfiskā karte M1:10000 veidota dešifrējot ortofoto kartes ar 1 m un 0.5 m izšķirtspēju dabā, kuru pamātā ir 2003.gada - 2008.gada aerofotografēšanas dati. Lauka apsekošana veikta laika posmā no 2005 līdz 2009.gadam.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BC468CC48-294C-4CA1-A502-2B05CC4B667F%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.